Táo bón chắc chắn là một tình trạng khó chịu. Thông thường những gì cần thiết để giảm bớt các triệu chứng là cố gắng tìm ra những gì gây ra táo bón ở nơi đầu tiên. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan về nhiều bệnh hoặc các vấn đề về lối sống có thể dẫn đến các triệu chứng táo bón. Hầu hết thời gian, táo bón không phải do một căn bệnh nghiêm trọng, mà có thể được quy cho các yếu tố lối sống. Xin lưu ý, nếu bạn thường xuyên bị táo bón, bạn cần đặt hẹn với bác sĩ để xác định chính xác những gì đang diễn ra, cũng như để thiết lập một kế hoạch điều trị.

nguyen-nhan-gay-tao-bon.jpg

phongkhamkinhdo 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()